Ragnar Smith  created a new article
2 w ·Translate

Isa na ring driver si Mitoy Yonting sa kanyang business na milktea | #mitoyyonting #milktea #business

Isa na ring driver si Mitoy Yonting sa  kanyang business na milktea

Isa na ring driver si Mitoy Yonting sa kanyang business na milktea

Sipag at tiyaga ang naging puhunan noi Mitoy